BİLGİLENDİRME

 ADIYAMAN KÂHTA OSB

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
BİLGİLENDİRME METNİ
 
2.ETAP BAŞVURU SÜRECİ
 
Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgesi imar sınırlarımız dahilinde boş sanayi parselleri için arsa talep başvuruları 01.06.2022 ile 15.06.2022 tarihleri arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurmuş olduğu ve takip ettiği Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi (MEYDİP) sistemi üzerinden E-Tahsis Başvurusu olarak alınmaya başlanmıştır. MEYDİP sisteminde başvuruların sonlandırılması sürecinde, E-İmza uygulamasında firmaların yaşamış oldukları sorunlar nedeniyle son başvuru tarihi 19.06.2022 olacak şekilde uzatılmıştır. Son başvuru tarihinden sonra gelen veya son başvuru tarihinden sonra E-İmza ile onaylanan başvurular red edilmiştir. 
 
Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılan değerlendirme sürecinde, Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi (MEYDİP) sistemi üzerinden alınan E-Tahsis Başvuruları incelenmiş olup, 48 adet olan boş sanayi parseli için 268 adet firmanın toplamda E-İmza ile onaylanan 981 adet başvuru gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 48 adet boş sanayi parseli için talep sayısının fazla olması nedeniyle ve daha fazla yatırımcıya yer tahsisi gerçekleştirilerek yatırım ve istihdam oranının artırılması için mevcut parsel alanlarının azaltılarak, farklı büyüklüklerde toplam 67 adet sanayi parseli oluşturulması için parselasyon planı değişiklik dosyası hazırlanmıştır. Hazırlanan parselasyon planı değişiklik dosyası, gerekli tetkiklerin yapılmasına müteakip 23.11.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Uygulanan tevhit ve ifraz işlemleri sonucunda, parsel büyüklükleri küçültülerek 67 adet sanayi parseli oluşturulmuştur.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME ESASLARI 
 
Yönetim Kurulu Başkanlığımızca yapılan firma bazlı değerlendirmeler, aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmıştır.
 
 • Adıyaman ilimiz genelinde ve özellikle Kahta ilçemizde 2021 yılında giyim eşyası imalatı sektöründe gerçekleştirilen yatırımların sayısı artarak devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, yayınlamış olduğu istatistik raporu sonucunda 2021 yılında Adıyaman ili geneline 397 adet yatırım teşvik belgesi verilmiş olup bu belgelerin 285 adedi giyim eşyaları imalatı sektörüne verilmiştir. Kahta ilçemize ise 221 adet yatırım teşvik belgesi verilmiş olup bu belgelerin 202 adedi giyim eşyası imalatı sektörüne verilmiştir. Belirtilen husus çerçevesinde, giyim eşyası imalatı (konfeksiyon) sektörü dışında alternatif olabilecek ve uygun olan diğer sektörlere ya da entegre tesislere öncelik tanınmıştır. Giyim eşyası imalatı sektörü dışında uygun olan yatırım başvurularının değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, başvurular arasında ağırlıklı sektör olarak görünen giyim eşyası imalatı sektöründe faaliyet yürütecek firmaların değerlendirmeleri yapılmıştır. 
 • Kahta ilçemizde, ağırlıklı sektör olan giyim eşyası imalatı sektörüne destek olabilecek yan sektörlere ve entegre tesislere öncelik tanınmıştır.
 • Yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde, firmaların bilançoları üzerinden öz kaynakları çıkartılarak, yatırım yapmaya elverişli olan en uygun firma belirlenmiştir. 
 • Sezonluk çalışan sektörlerde faaliyet yürütmek isteyen firmaların başvuruları uygun değerlendirilmemiştir.
 • Mevcut Organize Sanayi Bölgesi sınırları dahilinde bulunan tesislerde, kiracı olan veya tesiste birden fazla katılımcı olarak bulunan firmaların başvuru yapmış olması ve uygunluğu halinde başvuruları olumlu değerlendirilmiştir.
 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, giyim eşyası imalatı sektörü dışında alternatif ve uygun olan sektörlerin yatırım yapmalarına olanak tanınmıştır. Sektörel dağılım olarak, uygun görülen sektörlerin %57’si giyim eşyası imalatı sektörü dışında olan yatırımlardır. Bu hususta, sektörel çeşitliliğin oluşması sağlanmıştır. Sektörel çeşitliliğin oluşması sonucunda, bölgemizde çoğunlukta bulunan vasıfsız işçilerin iş bulmalarına olanak sağlanacak olup işsizlik oranının azaltılması hedeflenmiştir.
 
ARSA TAHSİSİ YAPILMASI UYGUN DEĞERLENDİRİLEN FİRMALARDAN TALEP EDİLECEK HUSUSLAR
 
Arsa tahsisi yapılması uygun görülen firmalardan, aşağıda belirtilen hususlar talep edilecektir.
 • Tahsisi uygun bulunan firmanın, Yatırım Bilgi Formunda beyan etmiş olduğu kapalı alan büyüklüğünü sağlamayan proje sunması halinde yapı ruhsatı verilmeyecektir.
 • Tahsisi uygun bulunan firmanın, Yatırım Bilgi Formu ve Yatırım Taahhütnamesinde beyan ve taahhüt etmiş olduğu istihdam sayısını sağlamaması halinde tapu devri yapılmayacaktır.
 • Tahsisi uygun bulunan firmadan, yapı ruhsatı tarihi itibari ile 7 (yedi) yıl boyunca yatırımını bir fiil olarak kendisinin işleterek tahsis edilen yatırım konusunu değiştirmeden devam ettireceğine ve aşağıda belirtilen mücbir sebepler dışında yatırımını satış, devir veya kiralamaya konu bahis etmeyeceğine ve mücbir sebepler dışında yatırımını satış, devir veya kiralama yaptığının tespit edilmesi halinde yapmış olduğu yatırımın tamamını bila bedel Organize Sanayi Bölgesine devir edeceğine dair noterden taahhütname alınacaktır.
 
 • Mücbir Sebepler:
  • Gayrimenkullerin icra yoluyla satışının yapılması,
  • Firmanın tasfiye edilmesi,
  • Taşınmazın kredi alacaklısı kuruluşa satılması.
 
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
 
Adıyaman Kâhta OSB
Yönetim Kurulu Başkanlığı 

 Duyurular

Web sitemzi yayındadır.Çalışmalarımızı sitemizden takip edebilirsiniz.

Tüm Duyurular